За секој ден од месец Јуни Ви подаруваме по една слика која ќе ви го стопли срцето…зборови не се потребни…една слика е илјада зборови.

Една слика -илјада зборови (Јуни)

За секој ден од месец Мај Ви подаруваме по една слика која ќе ви го стопли срцето…зборови не се потребни…една слика е илјада зборови.

Една слика -илјада зборови (Мај)

За секој ден од месец Март Ви подаруваме по една слика која ќе ви го стопли срцето…зборови не се потребни…една слика е илјада зборови.

Една слика -илјада зборови (Март)