Поттикнете некој да направи мало дело на добрина

2

Добрата личност може да направи и друга личност да стане добра; тоа значи дека добрината развива добрина во општеството; и другите стануваат добри.

Токму така. Нашата идеја за денес е баш тоа. Да поттикенте некого да направи мало дело на добрина. Секогаш и секој ден може да направиме по едно мало, но добро дело. Секој човек се чувствува многу поубаво кога ке направи нешто добро, нешто хумано, кога ќе помогне на некој. Бидете денес токму вие кои ќе поттикнете некој на добрина. Направете еден синџир на добрина со поттикнување и пренсување на добрина меѓу лугето.

Токуму тоа е и нашето мото –  да направиме мало дело на добрина секој ден.

Ваш коментар