Ситни парички за дете со посебни потреби

2

Прекрасна приказна за едно мало дело на добрина во едно училиште во светот.

Во едно училиште секојденвно едно дете со посебни потреби ја проверувало машината за пијалоци дали има останото ситна паричка. Еден ден детето кога проверило нашло цела вреќичка со парички. Радоста на детето била преголема. Ова мало дело на добрина е едноставен чин на љубезност кој многу значи за тоа дете.

Ваш коментар